SanMat Kunnossapito Oy

Imurointi ja muut imuautotyöt

Imuautolla tapahtuva imurointi soveltuu sekä kuivien että nestemäisten materiaalien siirtoon tai poistoon. Parhaiten imurointi palvelee juuri teollisuuden, voimalaitosten, rakennusten ja kunnallistekniikan tarpeita. Imuauton käyttökohteet ovat lähes rajattomat materiaalin ollessa siirtoon soveltuvaa ja imuetäisyyksien ollessa alle 150 m.

Suurtehoimureilla voidaan imeä soraa, sepeliä, eristeitä, pölyä, hiekkaa, tuhkaa, maata. Imurointi mahdollistaa myös ylä- ja alapohjien eristeiden poiston tehokkaasti ja pölyttömästi. Suurtehoimureillamme saadaan poistettua maa-aineksetkin työtilojen aikaansaamiseksi. Tämän tyyppinen imurointi on käytössä usein esim. kunnallistekniikan saneerauksissa.

Märkäimuautomme ovat tehokkaita ja ADR-hyväksyttyjä, jolloin myös ongelmajätteeksi luokiteltujen aineiden imurointi voidaan suorittaa turvallisesti. Kalustollamme siirrämme myös nestemäiset ongelmajätteenne hyväksytylle ongelmajätteiden käsittelijälle. Niin öljynerottimien lietteiden kuin kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden puhdistamisen yhteydessä syntyvien jätteiden kuljettaminen on luvanvaraista toimintaa ja sen suorittamiseen tarvittavat ADR-hyväksytyt kuljetuskalusto ja miehistön ADR-kuljetuslupa löytyvät meiltä. Öljynerottimien tyhjentämis- ja öljysäiliöiden tarkastamistiheydestä on viranomaismääräykset.