SanMat Kunnossapito Oy

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Öljy- ja liuotinerotinkaivon pintakerros sekä pohjasakka ja öljysäiliöiden puhdistusjäte ovat ONGELMAJÄTETTÄ. Vaarallisten aineiden kuljetukset tulee suorittaa aina ADR –hyväksytyllä kuljetuskalustolla, sekä ympäristökeskuksen myöntämien lupien sanelemien rajoitusten mukaisesti.

Öljynerottimien täyttymistä tulee seurata säännöllisesti ja tyhjennyksistä huolehdittava riittävän ajoissa. Kunnasta riippuen tyhjennyksistä on annettu eri määräyksiä. Yleisohjeena voidaan sanoa, että erottimet on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa, jos on toimintaa, josta saattaa päästä öljy-/liuotinaineita viemäröintiin. Annettuja määräyksiä noudattamalla vaarallisten aineiden kuljetukset saadaan hoidettua ajallaan, ja ilman ympäristölle aiheutuvaa haittaa.

Vaarallisten aineiden kuljetukset ja varastointi ovat jätteen tuottajan vastuulla, aina siihen hetkeen asti jolloin ne luovutetaan asianmukaiset käsittelyluvat omaavalle kuljetusyrittäjälle ja/tai käsittelylaitokselle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset osaavien ammattilaisten toimesta

Meillä SanMat Kunnossapito Oy:llä on vaadittavat luvat, kalusto ja ammattitaito (ympäristölupa, lupanro 0699 Y 0013-111.).