SanMat Kunnossapito Oy

Ilmastoinnin puhdistus ja hajunpoisto

SanMat Kunnossapito Oy suorittaa myös jälkivahinkotorjuntatöitä, kuten tulipalojen sekä öljy- ja vesivahinkojen jälkeisiä puhdistuksia.

Esimerkiksi palo- ja vesivahinkokohteiden hajunpoisto kuuluu erikoisosaamisemme piiriin. Käytössämme on myös IV-kameralaitteisto, jota käytämme ilmastoinnin puhdistus ja IV-kanavien puhdistuksen kartoitustöissä. Yrityksemme onkin Suomen vakuutusyhdistyksen hyväksymä JVT-liike.

Palo- ja vesivahingon tai ympäristövahingon ollessa kyseessä poistamme kohteesta veden, kuivaamme ilman ja pesetämme tekstiilit. Ammattilaisen suorittama hajunpoisto puolestaan poistaa kohteesta savunhajun. Lisäksi pesemme sekä sisätilat että julkisivut ja puramme palaneet/vahingoittuneet kohteet saneerausvalmiiksi.

Noki- ja savuvahingon ollessa kyseessä puhdistamme noen erikoisaineilla. Hajunpoisto suoritetaan kemiallisesti, joko kuivalla tai märällä sumutuksella. Hajunpoisto voidaan suoritta myös sähköisesti ionisaattorilla tai otsonoimalla. Kalmanhajut poistuvat myös menestyksekkäästi laitteillamme. Meillä on kokemusta myös vesialueella sattuneiden öljyvahinkojen puhdistuksista sekä rakennusten sisätilojen puhdistuksista öljystä.

Ilmastoinnin puhdistus ja paloturvallisuus

Ilmastoinnin puhdistus parantaa huomattavasti paloturvallisuutta, koska putkistoon kertyvä hieno pöly ja rasva toimivat tulipalon sattuessa katalyyttinä, jolloin palo leviää nopeammin. Ilmastoinnin puhdistus voidaan myös ennakoida kuvaamalla IV-kanavat työhön suunnitellulla kameralaitteistolla. Kuvauksen avulla voidaan kartoittaa IV-kanavien puhdistustarve. Paloturvallisuuden lisäksi ilmastoinnin puhdistus vaikuttaa positiivisesti myös sisäilmanlaatuun.