SanMat Kunnossapito Oy

Kuivajääpuhdistus

Kuivajää on -78,5 'C asteen lämpötilassa olevaa hiilidioksiidikaasusta härmistynyttä kiinteää jäätä.

Kuivajää puhalletaan voimakkaalla ilmanpaineella puhdistettavaan kohteeseen. Kuivajää haihtuu suoraan kaasuksi, joten puhdistusprosessissa ei synny mitään ylimääräistä. Puhdistus ei hio, naarmuta tai kuluta kohteen pintaa kuten esim. hiekkapuhallus. Käytettävä hiilidioksiidi on kierrätettävää kaasua, eikä se siten edistä ilmastonlämpenemistä. Osuessaan pintaan hiilidioksiidirae ottaa sublimoitumiseen tarvittavan lämmön kohteen pinnasta ja jäähdyttää sen ohuelti, noin -70 asteeseen. Jäähtyneenä pinta kutistuu nopeasti, jolloin syntyneet lämpöstressivoimat rikkovat pintojen välisiä molekyylisidoksia ja näin pintalika irtoaa pohjasta. Tilavuuden kasvaessa 800-kertaiseksi puhdistuspinnalla tapahtuu pienenpieniä "räjähdyksiä", eli kuivajää leikkimielisesti "räjäyttää" lian pois.

Katso lisätietoa: www.coldblasters.net